Cellular Plaza

Interaktivní evoluce návrhu dlažby

K návrhu rozvržení dlažby jsme použili interaktivní evoluční algoritmus. Obraz, představující rozložení barev jednotlivých dlažebních kostek,reprezentujeme jako celulární automat. Konkrétní celulární automat je definován svými pravidly, která určují, jak se vstupní obraz transformuje na obraz v následujícím kroku. Naše metoda operuje se dvěmi populacemi; makro návrhy (hlavní motiv náměstí) a mikro návrhy (dílčí opakující se podstruktury). Jedinci v obou těchto populacích jsou reprezentovány jako program kódující dvojici počátečního obrazu a konkrétního transformačního pravidla.

Tato dvojice jednoznačně udává posloupnost obrazů. Uživateli jsou vždy prezentovány dvě takové posloupnosti. Uživatel kliknutím na jeden z obrazů v představené dvojici posloupností určí, který z jedinců bude vybrán jako rodič pro nově vznikající jedince. Jak evoluce pokračuje, vznikají čím dál rozmanitější návrhy.

Finální návrh náměstí vzniká nahrazením pixelů makro návrhu za korespondující mikro návrhy. Jak evoluci, tak finální kombinaci makro a mikro návrhů může uživatel ovládat z jednoduchého webového rozhraní.

V našem řešení představujeme námi navrženou dlažbu, je však případně možné náš systém nechat použít i občany a umožnit jim tak podílet se na výsledné podobě řešeného území.

Výběr makro-semínka

Výběr z předpřipravených mikro-semínek

Pixely obrazu makro-semínka (tedy stavy jeho jednotlivých buňek) se zamění za mikro-semínka.